Dodaj
swoje zlecenie
Za darmo
bez zobowiązań
Jak to działa?
  • Piszesz co jest do zrobienia
  • Otrzymujesz oferty
  • Wybierasz najlepszą
Dodaj zlecenie »
Proszę czekać...

Co grozi nam w przypadku samowolki budowlanej

Otrzymuj aktualne zlecenia od klientów na e-mail

By w ogóle zacząć dyskusję na temat samowoli budowlanej powinno się poznać jej definicję. Nie istnieje jednak pełne wyjaśnienie tego terminu, a w żadnym z kodeksów ustawodawca nie definiuje samowoli budowlanej. W praktyce, „samowola budowlana” jest zwyczajnie nie zastosowaniem się do sprecyzowanych w prawie budowlanym wymogów. Aby doprowadzić do samowoli, nie musimy wcale zakańczać budowy domu. Wystarczy, że przystąpiliśmy już do prowadzenia prac budowlanych bez wykonania właściwego zgłoszenia.

Zanim jednak złożymy wniosek o zezwolenie na budowę, powinniśmy sprawdzić status działki. Jeśli teren objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego, będziemy potrzebowali również decyzji o warunkach zabudowy. Może się zdarzyć, że rozpoczęliśmy już samowolę budowlaną. Najgorszą formą kary za postawienie takiego obiektu jest jego rozbiórka, którą przewiduje polskie Prawo budowlane, gdyż w sytuacji, w której inwestor buduje bez obligatoryjnego pozwolenia, inspektor nadzoru budowlanego nakazuje likwidację obiektu. Nie zawsze jednak prawo to jest bezwzględnie przestrzegane. W ubiegłym roku Główny Urząd Nadzoru budowlanego wydał 2539 nakazów rozbiórki. W rzeczywistości wykonano jedynie 1702 spośród.

Istnieje co prawda możliwość zalegalizowania samowoli budowlanej, jednak jedynie w sytuacji, gdy budowa nie narusza przepisów o zagospodarowaniu oraz planowaniu przestrzennym, ze specjalnym uwzględnieniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto, musi ona być zgodna z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie może przekraczać prawa poprzez brak możliwości dostosowania budynku do stanu zgodnego z prawem. Co więcej, zanim samowola budowlana zostanie zatwierdzona, trzeba wpłacić pewną zdefiniowaną kwotę opłaty legalizacyjnej w wysokości niemalże 1/2 wartości nielegalnie wykonanego zabudowania, co w przypadku ogrodzenia stanowi najczęściej ok. 5 tys. zł, garażu ok. 25 tys. zł, domu jednorodzinnego ok. 50 tys. zł, a w przypadku obiektów przemysłowych – nawet do 200 tys. zł.

Jak widzimy, koszty umyślnego dopuszczenia się samowoli budowlanej lub przypadkowego zaniechania formalności mogą być zatrważająco wysokie. Warto zatem dopilnować, czy przed rozpoczęciem budowy załatwiliśmy wszystkie kwestie urzędowe – tak, jak należy.