Dodaj
swoje zlecenie
Za darmo
bez zobowiązań
Jak to działa?
  • Piszesz co jest do zrobienia
  • Otrzymujesz oferty
  • Wybierasz najlepszą
Dodaj zlecenie »
Proszę czekać...

Wartość przemysłu lekkiego

Otrzymuj aktualne zlecenia od klientów na e-mail

Dział przemysłu lekkiego na Giełdzie Papierów Wartościowych to dziewięć spółek, co wynosi zaledwie dwóch % wszystkich notowanych spółek. Do sektora lekkiego przemysłu uwzględnianych na GPW przynależą spółki o różnym typie produkcji.

Przemysł lekki to dziedzina gospodarki który wiąże się z produkcją produktów powszechnego wykorzystania, który obejmuje przede wszystkim wytwarzanie tkanin, ubrań, obuwia oraz galanterii skórzanej a także przemysł spożywczy.

Poza przedsiębiorstwami notowanymi na GPW na polskim rynku funkcjonuje kilkanaście tysięcy firm zaliczanych do tego działu, których forma oraz profil funkcjonowania są niezwykle różne oraz ujmuje swoim zakresem właściwie każdą dziedzinę życia gospodarczego.

Przemysł spożywczy w Polsce zalicza się do jednego z najważniejszych, a zarazem charakteryzujących się największą prężnością, sektorów polskiej gospodarki. Jest również najbardziej urozmaiconą dziedziną krajowego przemysłu, wśród której możemy wyróżnić kilkanaście branż.

Ekonomiści za główny powód ostatnich zwyżek w tym dziale uznają wejście Polski do Unii Europejskiej. Skutkiem było znaczące ożywienie w handlu zagranicznym, wyrażające się we wzroście naszego eksportu, jak również, dało szanse polskim wytwórcom oferującym produkty żywnościowe, skorzystania z ich przewagi konkurencyjnej. Obecnie na polski rynek przemysłowy duży wpływ wywierają rynki międzynarodowe, jak również kapitały z nich pochodzące. Poza ty gospodarki krajów bardziej rozwiniętych, głównie z Zachodu Europy, twierdzą, że w Polsce branża spożywczego przemysłu ma przed sobą świetlaną przyszłość i że w jej rozwój warto wkładać kapitał ze względu na dużą chłonność naszego rynku wewnątrzkrajowego. Jednocześnie nie możemy zapominać, że mimo dużych przemian po transformacji oraz akcesji do UE, czeka nas jeszcze długotrwały i trudny proces umożliwiający stworzenie jednej z najbardziej konkurencyjnych dziedzin na międzynarodowej arenie.